sunnuntai 22. maaliskuuta 2015

Kevätkokous ja OPS-ilta

Kevätkokous ja OPS-ilta keräsivät n. 30 hengen joukon tekstiilityönopettajia kuuntelemaan pääkaupunkiseudun kuntien tilannetta ja pohtimaan uuden perusopetuksen opetussuunnitelman tuomia haasteita.
Maritta Virtanen kertoi kaikesta työstä, jota käsityön hyväksi on jo tehty mm. TOL:ssa ja TAO:ssa, sekä mahdollisuuksien mukaan kuntakohtaisesti. TOL & TAO ovat esim. esittäneet että Helsingissä opetuslautakunta esittäisi käsityölle tunteja 2 vuosiluokille 1-8. Tällainen ehdotus on esitetty jo Porolahden koulun omassa työskentelyssä.

Puheenjohtaja Arja Broms tarkensi jo vuonna 2012 päätettyä tuntijakoa: valtakunnallisesti käsityölle on tunteja 1-2lk. molempina vuosina 2h, 3-6 lk. yhteensä 5h, ja 7-9lk. yhteensä 2h. Eli koko peruskoulun aikana käsityön opetusta on 11 vvt. Tämä on siis vähimmäismäärä käsityölle. Sen lisäksi opetuksen järjestäjä voi kohdentaa taito- ja taideaineiden valinnaistunneista sekä yleisistä valinnaistunneista tunteja parhaaksi näkemällään tavalla. Tässä on mahdollinen rako puhua käsityön asemasta ja tuntien tarpeellisuudesta! 

Helsingissä on päätetty, että jokainen koulu muokkaa omat opetussuunnitelmansa. Esimerkiksi Vantaalla ja Hyvinkäällä taas puolestaan kunnassa tehdään yksi yhteinen opetussuunnitelma. Helsingissä ajatuksena lienee ollut taata koululle mahdollisuus valita omia painotuksia. Se tarkoittaa myös, että tunneista joudutaan neuvottelemaan koulukohtaisesti.
Hyvinkäällä tuntijako on jo selvillä: 1-6lk 2h ja 7lk. 3h. Monessa kunnassa tuntijakoa ei ole vielä päätetty, joten nyt on käsillä viimeiset hetket vaikuttaa mm. esimerkkien ja kannanottojen avulla avaamalla mitä tuntijako käsityölle tarkoittaa!

Helsingissä käsityön OPS-työryhmä tekee nyt keväällä opetussuunnitelman pohjan, jota voi käyttää kouluissa sellaisenaan tai myös muokata. Muutoksen tarve riippuu mm. koulukohtaisista tunneista. Helsingissä osa koulujen työryhmistä on aloittanut työskentelyn jo nyt keväällä, osa aloittaa vasta syksyllä. Sama tilanne työskentelyn suhteen näyttää olevan muissakin ympäristön kunnissa. Esimerkiksi Vantaalla työskentely alkaa vasta elokuussa ja työryhmää kootaan paraikaa.

Elina Kaverma-Soukko esitteli tarkemmin Helsingin työryhmän toimintaa ja pohdintoja. Ryhmä tekee opetussuunnitelmaan kuvaukset seitsemänteen luokkaan asti, valinnaisaineet ja kuvaukset jäävät jokaiselle koululle itse päätettäväksi. Tulossa on aikanaan myös tukimateriaalina esimerkkejä aineiden väliseen yhteistyöhön ja kokonaisuuksien toteuttamiseen.

Kysymyksiä nostatti miten käytännössä käsityöntunnit toteutetaan monimateriaalisen käsityön ajatuksella. Jaetaanko tunnit esim. puolet vuodesta ns. tekstiilin sisältöjä ja puolet teknisen. Vai työskennelläänkö projektikohtaisesti luokkien välillä työvaiheesta tai – tavasta riippuen? Se on hankalaa, jos tunnit eivät ole edes samaan aikaan. Helsingin työryhmä totesi suorien ohjeiden antamisen mahdottomuuden ja korosti yhteistyötä teknisen opettajien kanssa suunnittelusta arviointiin saakka.  

Huolta nostatti saavutettava taitotaso uuden OPSin myötä. Lienee niin, että tulemme kasvattamaan taitotasoltaan aiempaan verrattuna heikompia oppijoita, mutta innovatiivisia, rohkeita ja itsenäisesti asiaan tarttuvia lapsia ja nuoria. Keskustelua syntyi myös muutoksesta, koulutuksesta ja motivaatiosta. Yleisön puheenvuoroista kävi ilmi, että uusi opetussuunnitelma on hyvin kunnianhimoinen ja sen toteutumista varten olisi pitänyt lisätä tunteja, ei vähentää! Myös me opettajat tarvitsemme koulutusta, motivaatiota ja iloa uudenlaisen käsityön toteuttamiseen. Yleisö toivoi, että verrattuna valtakunnalliseen Helsingin opetussuunnitelmaa avattaisiin hieman enemmän ja tehtäisiin konkreettisemmaksi. Taitoja toivotaan kirjattavaksi opsiin: opettajalta viedään mehut, jos työskentely on koko ajan vapaata, eli oppilas valitsee ja kokeilee. Ja opetettavana on 16 kokeilijaa.

Lopuksi keskusteltiin valinnaisista. Yleisiin valinnaisiin voi laittaa monenlaisia kursseja. Siellä voi olla erikseen esimerkiksi Muoti ja vaatetus-paketti tai Metallityöt-kurssi. Huomioitavaa on se, että sinne saataisiin lisää valinnaisia, joissa on osittain tekstiilityöhön liittyviä aihealueita, esim. koulunäytelmä josta puvustuksen osuus tekstiilityön opettajan avustuksella. Tai yhteinen projekti kuviksen kanssa jne.
Mahdollisuuksia löytyy myös OPS:n sisällytetystä monialaisista oppimiskokemuksista, oppiaineiden välisestä yhteistyöstä ja ilmiöpohjaisesta oppimisesta. Näitä suunnitellaan kouluittain.  Niiden kautta käsityön monipuolisuutta voi tuoda esiin monenlaisissa projekteissa. 

maanantai 9. maaliskuuta 2015

Ilmoittaudu kevätkokoukseen


 Kevätkokous + ”OPS opettajan arjessa”

Kevätkokous on ke 18.3. klo 18 Aurinkolahden peruskoulussa: Iiluodonpiha 1, 00980 Hki.

Kevätkokouksen yhteydessä on OPS-tilaisuus, jossa pohdiskelua ja infoa uuden opetussuunnitelman tuomista haasteista ja mahdollisuuksista. Tilaisuus alkaa jo klo 17.30 ja jatkuu kokouksen jälkeen.
Tilaisuudessa kartoitetaan ja jaetaan tietoa pääkaupunkiseudun kuntien tilanteesta ja erilaisista variaatioista tuntijakoihin. Alustukset mm. Elina Kaverma-Soukko (Helsinki), Hanna Lempiäinen (Vantaa), Anniina Ylä-Outinen (Hyvinkää).

Kaikki yhdistyksen jäsenet ovat lämpimästi tervetulleita mukaan keskustelemaan ja jakamaan tietoa ja kokemuksia oman kuntansa OPS-tilanteesta!
Kahvitarjoilu, tervetuloa!

Ilmoittautuminen 13.3. mennessä Maritta Virtaselle marittav@gmail.com


sunnuntai 1. maaliskuuta 2015

Kevään jäsenkirje ja toimintaaKevään jäsenkirje on postitettu. Jäsenkirje on lähetetty sähköisesti sekä osalle jäsenistöstä postitse. Lue jäsenkirje ja tule mukaan toimintaan. 18.3 on yhdistyksen Kevätkokous ja OPS-tilaisuus.
Kannattaa pistää kalenteriin myös 11.3, jolloin ainedidaktinen kehittämisprojekti- kurssin käsityönopettaja-opiskelijoiden järjestämä asiantuntijapaneeli OPS-asioista.
Lisää kevään tulevista jäsenkirjeessä!


Maaliskuun tapahtumia

11.3. Asiantuntijapaneeli – Mitä on monimateriaalinen käsityö
Paneelikeskustelu Helsingin yliopiston Minerva-torilla (Siltavuorenpenger 5) keskiviikkona 11.3. klo 16.15 - 18.00. Aiheena käsityön OPS 2016. Tapahtuma on kaikille avoin ja maksuton. Paneelikeskustelun järjestävät Ainedidaktinen kehittämisprojekti- kurssin käsityönopettaja-opiskelijat. Tapahtuma Facebookissa https://www.facebook.com/events/1395515397423015

18.3. Kevätkokous + ”OPS opettajan arjessa”
Kevätkokous on ke 18.3. klo 18 Aurinkolahden peruskoulussa.

Kevätkokouksen yhteydessä on OPS-tilaisuus, jossa pohdiskelua ja infoa uuden opetussuunnitelman tuomista haasteista ja mahdollisuuksista. Tilaisuus alkaa jo klo 17.30 ja jatkuu kokouksen jälkeen.
Tilaisuudessa kartoitetaan ja jaetaan tietoa pääkaupunkiseudun kuntien tilanteesta ja erilaisista variaatioista tuntijakoihin. Alustukset Elina Kaverma-Soukko (Helsinki), Hanna Lempiäinen (Vantaa), Anniina Ylä-Outinen (Hyvinkää) ja mahdollisesti myös Espoon alustus aiheesta.
Kaikki yhdistyksen jäsenet ovat lämpimästi tervetulleita mukaan keskustelemaan ja jakamaan tietoa ja kokemuksia oman kuntansa OPS-tilanteesta!
Kahvitarjoilu, tervetuloa!
Ilmoittautuminen 13.3. mennessä Maritta Virtaselle marittav@gmail.com

26.3. Kumikorutyöpaja
Työpaja pidetään Veromäen koulussa (Veromiehentie 2; 01510 Vantaa) torstaina 26.3. klo 17.30. Työpajan vetäjänä toimii tekstiilityönopettaja Hanna Lempiäinen. Työpajassa suunnitellaan ja valmistetaan koruja polkupyörän sisäkumista. Työpajasta hyviä ideoita esim. taidon ja käsityöviikon toteuttamiseen kouluissa. Tervetuloa mukaan!
Ilmoittautuminen 18.3. mennessä hanna.lempiainen@eduvantaa.fi