perjantai 2. toukokuuta 2014

Opetussuunnitelman perusteiden luonnokset kommentoitavina verkossa!


Nyt on aika avata suunsa ja vaikuttaa! Opetussuunnitelmien perusteiden luonnoksia pääsevät kaikki lukemaan ja kommentoimaan netissä. Tekstiä voi kommentoida yksityishenkilönä tai keskustella vaikka kollegoiden kanssa ja käydä jättämässä huomionsa ryhmänä. Kommentointi on mahdollista 15.5 asti.
 
Tuntijakouudistus ja uuden opetussuunnitelman luonnos

Tekstiiliopettajaliitto TOL ry ja Teknisten aineiden opettajat TAO ry ovat yhdessä tehneet kannanottoja, joita voi hyödyntää viedessä viestiä omaan kuntaan ja kouluun. Tärkeää on, että ymmärrettäisiin, kuinka suuria muutoksia uusi tuntijako ja opetussuunnitelma tuovat tullessaan.
Hallitusohjelman mukaisesti tuntijakouudistuksen piti vahvistaa taito- ja taideaineiden opetusta. Käsityön kohdalla näin ei käynyt vaan uusi tuntijako heikentää käsityön asemaa siirtämällä kaikille yhteisen opetuksen painopisteen alkuopetukseen: 1-2-luokille on varattu 2 viikkovuosituntia, 3-6-luokille 1,25 h ja 7-9-luokille 2. Tämä muuttaa opetuksen sisältöjä merkittävästi nyt voimassa olevaan tuntijakoon. Opetussuunnitelman luonnoksesta voi lukea lisää muutoksia käsityöoppiaineen sisältöön ja tavoitteisiin.
 
 
Mahdollisuus vaikuttaa

Helsingin seudun tekstiiliopettajat ry:n hallitus on yhteistyössä Helsingin teknisten aineiden opettajat ry:n kanssa pyrkinyt ajamaan käsityön asiaa eteenpäin. Opetusvirastossa on vierailtu ja sinne on viety sekä syksyllä että keväällä viralliset lausunnot käsityön asemasta tuntijaon suhteen. Lausunto on myös lähetetty opetuslautakunnalle ja viety sanomaa käsityön asemasta päättäjille ja poliitikoille. Lisäksi opetuslautakunnalle on lähtenyt lausunto Helsingin Opettajien Ammattiyhdistys HOAY ry:ltä koskien käsityön asemaa.

Nyt on meidän aikamme vaikuttaa! Katso TOL:n ja TAO:N Kannanotto 1.4.2014 ja vie asiaa eteenpäin omalle koululle, rehtorille ja kuntapäättäjille. Uuden tuntijaon merkitystä ja muutoksia on hyvä selventää. Opetussuunnitelmatyöryhmiä kootaan kouluissa ja kaupungeissa. Osallistutaan työryhmiin ja vaikutetaan käsityön tulevaisuuteen. Millainen on sinun työnkuvasi vuonna 2020?

http://www.tekstiiliopettajaliitto.fi/toiminta/edunvalvonta/kannanotot/
 
ps. Lue lisää sähköpostiviestistä